FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups International Tibet 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 
 RegisterRegister 
 
[TB-EN-FR] རྫ་རྫིས། - ང་དེ་སྔ་ཕ་གིར་ཡོད། - Zazie - J'étais là - I was there

 
Post new topic   Reply to topic    International Tibet Forum Index -> Culture / 文化 -> Music / 音乐 / Musique

Beau Kharpo Reply with quote
Administrateur

Offline

Joined: 12 Dec 2008
Posts: 880
Point(s): 918
Moyenne de points: 1.04

PostPosted: Mon 16 Nov - 07:44 (2009)    Post subject: [TB-EN-FR] རྫ་རྫིས། - ང་དེ་སྔ་ཕ་གིར་ཡོད། - Zazie - J'étais là - I was there
 
 རྫ་རྫིས།
ང་དེ་སྔ་ཕ་གིར་ཡོད།


Zazie
J'étais là

I was there
LINK

LIEN
 


Back to top

Publicité


PostPosted: Mon 16 Nov - 07:44 (2009)    Post subject: Publicité
 
PublicitéSupprimer les publicités ?
Back to top

Beau Kharpo Reply with quote
Administrateur

Offline

Joined: 12 Dec 2008
Posts: 880
Point(s): 918
Moyenne de points: 1.04

PostPosted: Mon 16 Nov - 07:45 (2009)    Post subject: [TB-EN-FR] རྫ་རྫིས། - ང་དེ་སྔ་ཕ་གིར་ཡོད། - Zazie - J'étais là - I was there
 
རྫ་རྫིས།

ང་དེ་སྔ་ཕ་གིར་ཡོད།


ང་དེ་སྔ་ཕ་གིར།
ཁོང་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་ཁྱེད་ཀྱི་མཐོང་།
དེའི་སྐབས་ང་ལོ་དྲུག་ལ་སོན།
ང་ཚོ་ཕྲུ་གུ་ནང་ལྟར་རྩེད་མོ་རྩེད།
ཨེམ་ཆེ་དང་ནད་པ་འཁྲབ།
ཨེམ་ཆེ་དང་ནད་པ་འཁྲབ།
ང་དེ་སྔ་ཕ་གིར་ཡོད།
ངས་ཁོང་གི་གཟུགས་པོའི་སྟེང་གི་རྨ་རྗེས།
རྨུག་ཐིག་ཆོད་པའི་རྨ་ཤུལ་དེ་ཚོ་མཐོང་བྱུང་།
ངས་རང་ཉིད་ཀྱི་མིག་ལ་ཡིད་ཆེད་མ་བྱུང་།
རང་ཉིད་ཀྱི་མིག་ལ།
ཁོང་གི་ང་ལ།
རང་ཉིད་བློ་སྟོབས་ཆེན་པོ་ཡོད།
ཁྱེད་རང་རྨ་ཤུལ་དེ་ཚོར་གཟིགས་དང་།
འདིར། ངའི་དཔུང་པའི་སྟེང་།
ང་ན་ཚ་བཏང་གི་མིན་འདུག
ང་ན་ཚ་བཏང་གི་མིན་འདུག
ང་དེ་སྔ་ཕ་གིར་ཡོད་དུས་ངས་ཅི་ཡང་ལབ་མེད།
དེ་རྗེས་ང་ཁོང་གི་ཁྱིམ་ཚང་ནས་ཁ་བྲལ་བ་ཡིན།
གལ་ཏེ་ང་དེ་སྔ་ཕ་གིར་ལོག་ཡོད་ན།
དུས་ནམ་ཡང་མིན།
དུས་ནམ་ཡང་མིན།

ང་དེ་སྔ་ཕ་གིར་ཡོད།
ང་དང་ཁོང་ད་དུང་ལོ་15སོན་མེད།
ང་གཉིས་མཉམ་དུ་ས་དོང་ནང་དུ།
ཁོང་གི་ཁྱིམ་དུ།
ང་ཁོང་ལ་ཧ་ཅང་དགའ།
ཁོང་ནི་དེ་འདྲའི་སྙིང་རྗེ་པོ་རེད་ཨའང་།
ཡིན་ཡང་ཁོང་སྨན་ཁབ་རྒྱག་གི་འདུག
ངའི་འོས་འགན་ནི་ཁོང་ལ་ཕྱེ་དཀར་ཉལ་ཐ་ཁབ་བརྒྱབ་ཡས་རེད།
ང་དེ་སྔ་ཕ་གིར་ཡོད།
ཁོང་གི་ཨ་མས་ང་ཚོར་གསུངས་དུས།
ཚར་སོང་། གཟའ་ཟླ་བར་ང་ཚོས་ཁོང་དུར་སྦས་བྱེད།
གཟའ་ཟླ་བར།
ང་ངུ་ཤོར་བྱུང་།
ང་ངུ་ཤོར་བྱུང་།
དེ་རྗེས་ངས་ས་གཞན་དུ་འཚོ་བ་བསྐྱལ་བ་ཡིན།
ས་གཞན་དུ།


ང་དེ་སྔ་ཕ་གིར་ཡོད།
ལོའི་ཟླ་བ་བཅུ་པར།
ཁོའོ་ཕི་ཉི་ཁ་ཡི་འབར་རྫས་དོན་རྐྱེན་རྗེས།
རེད། ང་དེའི་སྐབས་ཁྲོམ་སྐོར་བྱེད་མཁན་ནང་ཡོད།
ང་ཡི་གྲོགས་པོ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ།
ང་དེ་སྔ་ཕ་གིར་ཡོད།
དངོས་གནས་ང་ཚོས་དེའི་གོ་དོན་གང་ཡང་མི་ཤེས།
ཡིན་ཡང་ང་ཚོའི་དེ་ཡག་པོ་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
དེ་ཡག་པོ་འདུག
རེད། རོགས་སྐྱོར་བྱེད་ཆེད་དང་།
ཨའེ་ཙེའི་ནད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ང་དེ་སྔ་ཕ་གིར་ཡོད།
གང་ཡང་མེད་པའི་མི་འདི་ཚོའི་ཆེད་དུ།
ངས་གཞས་བཏང་མྱོང་།
གཞས་བཏང་མྱོང་།

ང་དེ་སྔ་ཕ་གིར་རྟེན་འབྲེལ་བྱེད་ཆེད་ཡོད།
ངས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཕོར་པ་མཐོན་པོར་བཀྱག་ཏེ།
གང་ཡང་ལྷག་མེད་པའི་མི་དེ་ཚོའི་ཆེད་དུ།
ད་དུང་ཞབས་ཏག་གང་།
ང་ཚོར་ཐབས་ཤེས་གཅིག་ཀྱང་མིན་འདུག

ང་དེ་སྔ་ཕ་གིར་ཡོད།
ཆུ་ཚོད་8པར་ང་བལྟས་མོ་བལྟ་གི་ཡོད།
ངས་མི་འཚབ་འཚུབ་བྱེད་པ་མཐོང་བྱུང་།
འཚབ་འཚུབ་བྱེད་པ།
ང་དེ་སྔ་ཕ་གིར་ཡོད།
ངས་སོ་མ་ལི་ཡི་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།
བྷང་ག་ལ་དང་རུ་ཝང་ཏ་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་།
ང་དེ་སྔ་ཕ་གིར་ཡོད།

ངས་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་དུ་ཐོན་ཁུངས་གསོག་འཇོག་བྱེད་པ་གསལ་པོར་མཐོང་བྱུང་།
ངས་མཐོང་ཆུང་དེ་ཚོ་ཧ་གོ་གི་ཡོད།
ངས་དེ་སྔ་ཕ་གིར་མི་གྲོངས་པ་རྣམས་གྲངས་ཀ་བརྒྱབ།
ང་དེ་སྔ་ཕ་གིར་ཡོད།
ངས་གང་ཡང་བྱས་མེད།
ངས་གང་ཡང་བྱས་མེད།
ང་དེ་སྔ་ཕ་གིར་ཡོད།
ང་དེ་སྔ་ཕ་གིར་ཡོད།
ངས་གང་ཡང་བྱས་མེད།
ངས་གང་ཡང་བྱས་མེད།


Back to top

provence Reply with quote


Offline

Joined: 22 Dec 2008
Posts: 1,369
Localisation: france
Féminin Balance (23sep-22oct) 鼠 Rat
Point(s): 1,546
Moyenne de points: 1.13

PostPosted: Mon 16 Nov - 15:11 (2009)    Post subject: [TB-EN-FR] རྫ་རྫིས། - ང་དེ་སྔ་ཕ་གིར་ཡོད། - Zazie - J'étais là - I was there
 
belles paroles!

Back to top

uglygirl Reply with quote


Offline

Joined: 14 Dec 2008
Posts: 588
Localisation: Chine
Féminin Bélier (21mar-19avr) 龍 Dragon
Point(s): 625
Moyenne de points: 1.06

PostPosted: Tue 17 Nov - 04:35 (2009)    Post subject: [TB-EN-FR] རྫ་རྫིས། - ང་དེ་སྔ་ཕ་གིར་ཡོད། - Zazie - J'étais là - I was there
 
la fin est trop forte...
et les paroles aussi....


Back to top

samantha Reply with quote


Offline

Joined: 01 Apr 2011
Posts: 376
Localisation: France
Point(s): 376
Moyenne de points: 1.00

PostPosted: Mon 31 Aug - 13:40 (2015)    Post subject: [TB-EN-FR] རྫ་རྫིས། - ང་དེ་སྔ་ཕ་གིར་ཡོད། - Zazie - J'étais là - I was there
 
Je trouve votre site hyper génial, je vous souhaite pleins de succès car vous le méritez, bonne continuation et encore bravo pour ce superbe site !


voyance par mail gratuite


Back to top

Contenu Sponsorisé


PostPosted: Today at 13:34 (2018)    Post subject: [TB-EN-FR] རྫ་རྫིས། - ང་དེ་སྔ་ཕ་གིར་ཡོད། - Zazie - J'étais là - I was there
 
Back to top
Post new topic   Reply to topic    International Tibet Forum Index -> Culture / 文化 -> Music / 音乐 / Musique
Page 1 of 1

Choose Display Order
Display posts from previous:   
User Permissions

 
Jump to:  

Index | Administration Panel | Create a forum | Free support forum | Free forums directory | Report a violation | Conditions générales d'utilisation
Skin Created by: Sigma12
Powered by phpBB © 2001, 2018 phpBB Group